$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 13-02-2020 | 15:23GMT+7

Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020

TBV - Theo kế hoạch quý II/2020, huyện Nga Sơn sẽ được công nhận huyện NTM. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn đang ngày ngày nỗ lực gấp rút hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII. Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Nga Sơn, công tác điều hành của UBND huyện, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã, đặc biệt là sự đóng góp tham gia tích cực của người dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nga Sơn tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng.

Qua đó, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,7%, cơ cấu giữa các ngành: nông - lâm - thủy sản: 23,7%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 44,8%, dịch vụ - thương mại: 31,5%; thu nhập bình quân đầu người 44,1 triệu đồng/năm; bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 165,5 triệu đồng. Chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản đều tăng giá trị sản xuất.
 

Theo kế hoạch quý II năm 2020 Nga Sơn sẽ về đích NTM.

Trong năm 2019, huyện Nga Sơn đã huy động xây dựng NTM với số vốn là 615,13 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh là 47,16 tỷ đồng, ngân sách huyện 68,52 tỷ đồng; ngân sách xã 83,32 tỷ đồng, vốn tín dụng là 52,13 tỷ đồng, vốn DN đầu tư 21,65 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 342,35 tỷ đồng (trong đó đóng góp xây dựng công trình phúc lợi là 9,25 tỷ đồng); nhân dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 19 tiêu chí/xã, Năm 2019 có 6 xã đạt chuẩn NTM (đã được UBND tỉnh công nhận 5 xã, 1 xã đang chờ quyết định công nhận của tỉnh), nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM lên 100%. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra, Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn NTM.

Huyện Nga Sơn đề ra mục tiêu được công nhận đạt chuẩn NTM vào quý II/2020 và 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã công nhận xã NTM kiểu mẫu.

Bằng sự vào cuộc hăng hái của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như sự đồng thuận của nhân dân, chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Nga Sơn đã gặt hái được những thành quả quan trọng. Về Nga Sơn hôm nay, ai cũng thấy vui khi đi trên những con đường NTM rộng rãi, bê tông hóa sạch đẹp, đời sống nhân dân được nâng lên. Đó là kết quả mà người dân nơi đây thụ hưởng từ chương trình xây dựng NTM.
Bài và ảnh Hà Chi