$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Theo kế hoạch số 232/KH-UBND, về triển khai phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND TP Hà Nội) ban hành, 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND thành phố không...
TBV - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố.
TBV - Ngày 21-5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp, thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 15 đến nay. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị,...
TBV - Trong xã hội phong kiến Việt Nam, với cấu trúc hệ thống nhà nước “Quân – Thần – Dân”, chưa có nền dân chủ, thì tệ quan liêu, hối lộ, nhũng nhiễu, lộng quyền… là phổ biến. Song, ta hãy tìm hiểu xem trong xã hội quân chủ ấy, các triều đại, các vị vua và quan đã làm được gì để chống tham nhũng, lạm...