$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Có thể nói, nghề nuôi chim yến đã và đang đem lại thu nhập khá cao, góp phần ổn định cuộc sống cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, nghề nuôi chim yến chủ yếu mang tính tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể nên rất dễ dẫn đến rủi ro.