$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 11-07-2019 | 10:20GMT+7

Hà Nội: Phụ nữ Thủ đô phát động phong trào “Chống rác thải nhựa"

TBV - Vừa qua, Hội LHPN TP Hà Nội phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp hội phụ nữ toàn TP, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn nhân Ngày Môi trường thế giới.
Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, những năm qua, Hội LHPN TP. Hà Nội luôn xác định trách nhiệm là lực lượng nòng cốt tham gia phối hợp, chung tay bảo vệ môi trường. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và Nhân dân Thủ đô không đổ rác phế  thải ra đường, nơi công cộng”; xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa như: “Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường”; “tiết kiệm đồ tái chế trồng cây xanh”; “sử dụng túi thân thiện với môi trường để đi chợ thay thế túi nilon”; … Các hoạt động thiết thực này đã góp phần hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm của khí bụi và sản phẩm nhựa một lần, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phụ nữ Thủ đô gương mẫu đi đầu thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Tuy nhiên, để góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải nhựa, tạo nên sự thay đổi về nhận thức, ý thức và thói quen của cả cộng đồng, đòi hỏi các cấp hội phụ nữ cần có quyết tâm cao hơn, tổ chức nhiều hơn các hoạt động cụ thể, thiết thực, có tính lan tỏa sâu rộng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Lãnh đạo Hội LHPN TP. Hà Nội kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô hãy gương mẫu đi đầu thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”, thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường sống của Thủ đô ngày càng trong sạch, an toàn và phát triển bền vững.

Tại chương trình, Hội LHPN TP. Hà Nội đã trao tặng 500 bình đựng nước thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần cùng túi vải thân thiện với môi trường cho phụ nữ Thủ đô.

Sau lễ phát động, Hội LHPN 30 quận, huyện, thị xã cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào ‘Chống rác thải nhựa”, tích cực tuyên truyền sâu rộng đến phụ nữ và nhân dân về tác động tiêu cực của rác thải nhựa, túi nilong tới môi trường sống và sức khỏe con người; nêu cao trách nhiệm của mỗi người trong việc tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilong, sản phẩm nhựa dùng một lần; tổ chức các chiến dịch ra quân bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa tại địa bàn dân cư; thu gom, phân loại rác thải, trong đó có rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy để vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo đúng quy định…
Ninh Ngọc