$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 22-10-2019 | 13:59GMT+7

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Bức tranh làng nghề hội tụ và lan tỏa….!

TBV - Phú Xuyên - mảnh đất trù phú, có nhiều làng nghề được hình thành từ lâu đời. Làng nghề không chỉ góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, mà còn là nơi bảo tồn, phát huy những tinh hoa nghệ thuật và kỹ thuật truyền thống từ đời này sang đời khác. Nhân dịp Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may comple xã Vân Từ lần thứ nhất - 2019, báo Thời báo Làng nghề Việt có bài phỏng vấn ông Nguyễn Thế Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên về làng nghề và Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên năm 2019.
PV: Lễ hội làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên dù cấp huyện hay cấp xã đều có quy mô lớn. Vậy trong công tác tổ chức lễ hội làng nghề, huyện Phú Xuyên đã chuẩn bị những gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Công: Từ năm 2011, huyện Phú Xuyên đã chọn ngày 26/10 hàng năm làm ngày Vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên. Kể từ đó đến nay, Lễ hội Vinh danh làng nghề truyền thống của huyện đã tổ chức qua 6 kỳ, 3 năm quy mô cấp huyện, 3 năm quy mô cấp xã. Năm nay, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên và chọn xã Vân Từ làm nơi tổ chức, với tựa đề “Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may comple xã Vân Từ, lần thứ nhất - 2019”.

Để làm tốt công tác tổ chức Lễ hội, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành một số văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, như: Huyện ủy ban hành Chương trình số 05- CTr/HU ngày 08/01/2016 về phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch làng nghề huyện giai đoạn 2015-2020. UBND huyện ban hành Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 về việc chọn ngày 26/10 hàng năm là ngày vinh danh làng nghề truyền thống huyện; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/8/2016 thực hiện Chương trình số 05 của Huyện ủy về phát triển làng nghề gắn với du lịch giai đoạn 2015-2020. Hàng năm huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Thế Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp thống nhất chủ trương, nội dung, quy mô tổ chức ngày Vinh danh làng nghề và ban hành văn bản để chỉ đạo; UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ cho từng ban, ngành, UBND các xã, thị trấn có liên quan để triển khai công việc và tuyên truyền tới người dân trên địa bàn huyện biết, tham dự. 

PV: Mỗi khi huyện Phú Xuyên tổ chức lễ hội làng nghề đều thu hút sự quan tâm rất lớn của bạn bè và du khách trong và ngoài nước. Vậy yếu tố nào để Lễ hội vinh danh Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên thu hút được sự quan tâm lớn như vậy? Những thành quả đạt được từ Lễ hội vinh danh Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên?

Ông Nguyễn Thế Công: Trong những năm qua, mỗi lần huyện tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống đã thu hút hàng vạn người tham dự, trở thành ngày hội của nhân dân trong huyện. Ngoài nhân dân trong huyện tham dự, còn có du khách từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, du khách quốc tế quan tâm tìm về. Để thu hút được sự quan tâm đông đảo của người dân trên địa bàn huyện và du khách như vậy là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội; Các sở, ban, ngành Thành phố; Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; sự giúp đỡ của các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện. UBND huyện đã tập trung quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện uỷ, Kế hoạch tổ chức Lễ hội. Xây dựng kế hoạch và có phân công nhiệm vụ cụ thể tới các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn. Sự nỗ lực cố gắng lớn của các cơ quan đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ vật chất và tinh thần đóng góp cho sự thành công của Lễ hội. Sự hưởng ứng tích cực tham gia của tổ chức, cá nhân, nghệ nhân, làng nghề.

Qua mỗi kỳ Lễ hội, những thành quả đạt được là rất lớn. Lễ hội vinh danh Làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên đã để lại ấn tượng tốt với quan khách đến tham quan Lễ hội, tạo hình ảnh đẹp về vùng đất, con người, làng nghề Phú Xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề huyện Phú Xuyên đên nhiều nơi trong và ngoài nước. Sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề tốt. Thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, nhiều người biết đến. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm và doanh thu của làng nghề tăng. Tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động trong làng nghề và khu vực. Bước đầu hình thành được việc phát triển làng nghề gắn với du lịch, du lịch làng nghề.

PV: Những nét mới trong việc tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên năm 2019? Để phát triển làng nghề, du lịch làng nghề trong thời gian tới huyện Phú Xuyên đã đề ra những mục tiêu, kế hoạch, định hướng cụ thể như thế nào? Chính sách phát triển làng nghề, du lịch làng nghề của huyện Phú Xuyên từ nay đến năm 2030?

Nguyễn Thế Công: Ngoài nội dung tế lễ tổ nghề, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, biểu diễn thi tay nghề, trưng bày sản phẩm... Điểm nhấn trong việc tổ chức lễ hội làng nghề cấp xã năm nay tổ chức tại xã Vân Từ là phát triển làng nghề gắn với các Tua du lịch theo chuỗi.

Để phát triển làng nghề, du lịch làng nghề trong thời gian tới, huyện đề ra một số mục tiêu, kế hoạch, định hướng cụ thể. Về phát triển làng nghề, huyện tiếp tục quy hoạch, định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Triển khai xây dựng hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề; Đào tạo nguồn nhân lực; Phổ biến, tuyên truyền, quản lý nhà nước về phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Về phát triển làng nghề gắn với du lịch, huyện Phú Xuyên đã đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng ở một số làng nghề để phục vụ du lịch; Hình thành, kết nối các tour, tuyến du lịch làng nghề gắn với tham quan các di tích lịch sử văn hóa, tâm linh, lễ hội. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch làng nghề: tập huấn, nâng cáo kiến thức du lịch cho các cán bộ phụ trách chuyên môn từ huyện đến xã và người dân trong các làng nghề. Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến về du lịch làng nghề dưới nhiều hình thức, kênh thông tin để thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, mua sắm làng nghề.

Về chính sách phát triển làng nghề, du lịch làng nghề của huyện từ nay đến năm 2030, huyện đã hỗ trợ kinh phí để các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả, thành công Chương trình OCOP “mỗi xã 1 sản phẩm” trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Thành phố. Hỗ trợ kinh phí để một số xã như: Chuyên Mỹ, Phượng Dực, Vân Từ, Phú Yên, Tân Dân... Xây dựng khu trưng bày, bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng phục vụ du lịch làng nghề. Đầu tư kinh phí xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của huyện để phục vụ giới thiệu sản phẩm làng nghề, du lịch làng nghề. Phân công, bố trí ở một số xã có nhiều làng nghề truyền thống, thu hút được khách du lịch có ít nhất 01 (một) cán  bộ có nghiệp vụ hướng dẫn, thuyết minh về du lịch. Định kỳ hỗ trợ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách trách du lịch và các hộ dân trên địa bàn xã. Dự kiến trong tháng 10/2019 02 xã Vân Từ, Chuyên Mỹ sẽ hoàn thiện thủ tục để Thành Phố sẽ ban hành quyết định công nhận Làng Cựu (làng cổ) xã Vân Từ, Thôn Ngọ (Khảm trai sơn mài) xã Chuyên Mỹ huyện Phú Xuyên là 02 điểm đến du lịch.

PV: Xin cảm ơn ông!
Bài và ảnh: Đinh Văn Bình (thực hiện)